skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cymorth wrth law Cymru

Diweddariad diwethaf: 10/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Adnodd i bobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad neu farwolaeth arall anesboniadwy, ac i’r rhai sy’n eu helpu.

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at ystod eang o bobl y mae hunanladdiad neu farwolaeth anesboniadwy yn effeithio arnynt. Ei nod yw helpu pobl sydd mewn profedigaeth yn annisgwyl oherwydd hynny. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth i weithwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n dod i gysylltiad â phobl mewn profedigaeth, i’w cynorthwyo i roi help iddynt ac i awgrymu sut y gallent hwy eu hunain gael cymorth os bydd ei angen arnynt.