skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cunllynio Cymorth (Anabledd Dysgu)

Diweddariad diwethaf: 02/01/2024
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cefnogi chi i gyflawnu eich nodau!

Ydych chi wedi meddwl am eich DYFODOL? Ydych chi angen CYMORTH i ddarganfod CYFLEOEDD wahanol a ddatblygu SGILIAU newydd? Efallai byddwn yn gallu eich helpu!

Eisiau gwybod mwy?

Derbyniwn atgyfeiriadau gan y tîm cymorth cymunedol. Cysylltwch â'ch gweithiwr cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am 01446 731105.
Os nad ydych yn agored i'r tîm, ond yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch, cysylltwch â C1V ar 01446 700111 a gofyn am asesiad o'ch anghenion gofal a chymorth.