skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Pwyllgor Lles Llangrannog

Diweddariad diwethaf: 24/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Beth mae Pwyllgor Lles Llangrannog yn ei wneud?

Ar ôl tua 80 mlynedd lwyddiannus mae Pwyllgor Lles Llangrannog dal i fodoli'n, a dros y blynyddoedd diwethaf wedi sefydlu dau is-bwyllgor, sef y Pwyllgor y Tân Gwyllt a Phwyllgor y Mileniwm. Mae’r mwyafrif o bentrefwyr yn gwybod beth mae’r Pwyllgor yn eu gwneud, megis gofalu am erddi’r pentref, trefnu gweithgareddau ar y traeth ac mewn lleoliadau eraill, trefnu cyfarfodydd cyhoeddus pan fydd materion pwysig i’w trafod, a chefnogi sefydliadau eraill yn y pentref. Ond mae’r pwyllgor yn gwneud gwaith tu ôl i’r llenni hefyd, yn enwedig trwy bwyso ar gynghorau lleol a chwmnïau gwasanaeth cyhoeddus er ein lles ni.

Wefan www.llangrannogwelfare.org
Cadeirydd: Cynyr Ifan
Ysgrifenyddess: Kat Dawes kldawes@gmail.com
Trysorydd: Clive Bullock