skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gofal cartref Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Care Cymru Services Ltd - Gofal cartref

Diweddariad diwethaf: 11/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gofal cartref i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. rydym yn cefnogi pobl sydd angen ychydig o help ychwanegol i wneud y pethau maen nhw am eu gwneud, ac mae gennym staff wedi'u hyfforddi'n llawn i helpu gyda phethau fel gofal personol, cymorth domestig, tasgau siopa a chymorth cwmnïaeth. Rydym ar y rhestr darparwyr cymeradwy gyda nifer o gynghorau yn Ne Cymru.

Rydym yn darparu gofal cartref i helpu pobl o bob oed i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn gweithredu yng Nghaerdydd, Abertawe, Powys, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Rhondda Cynon Taf.