skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dawns ar gyfer Parkinsons - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 24/11/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s, gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn hwyliog ac anffurfiol.

Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.