skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

St John Ambulance Cymru - Sir Gorllewin Morgannwg - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Diweddariad diwethaf: 03/02/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bod yn rhan o gymuned Cymru gyfan, sy'n achub bywydau plant a phobl ifanc.
Mae plant a phobl ifanc yn ymuno â ni am sawl rheswm gwahanol. P'un a ydych chi eisiau sgiliau cymorth cyntaf, gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, i roi yn ôl yn eich cymuned eich hun, dysgu sgiliau newydd a chael gwobrau, neu gynyddu eich sgiliau cymdeithasol a'ch cyfleoedd yn unig, yna mae gennym le i chi.