skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Safonau Gwasanaeth Wrecsam - Sesiwn Galw Dechnoleg Heibio ar - Hwb Lles

Diweddariad diwethaf: 21/02/2024
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiynau Galw Heibio Technoleg Anableddau Dysgu. Arddangosiadau ynglŷn â sut all technoleg gael effaith dda ar eich bywyd.
Dydd Iau
Wythnosol
13:00 - 15:00