skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Swyddogion Cyswllt Gofal Llygaid a Gwybodaeth Iechyd Llygaid - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 25/05/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddog Cyswllt Gofal Llygaid (ECLO) ar gael ym mhob clinig llygaid yng Nghymru. Mae Swyddog Cyswllt Gofal Llygaid yn gweithio'n agos gyda staff meddygol a nyrsio yn y clinig llygaid, a'r tîm synhwyraidd yn y gwasanaethau cymdeithasol. Maent yn rhoi’r cymorth ymarferol ac emosiynol sydd ei angen ar bobl sydd wedi cael diagnosis o gyflwr llygaid i ddeall eu diagnosis, delio â’u colled golwg a chynnal eu hannibyniaeth. Mae Swyddog Cyswllt Gofal Llygaid yn gweithredu fel pont bwysig rhwng iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ac maent yn ganolog i gymorth a lles cleifion mewn clinigau llygaid. Maent hefyd yn helpu i atal achosion o golled golwg y gellir eu hosgoi, trwy siarad am driniaeth a helpu pobl i ddeall eu meddyginiaeth os oes angen. https://www.rnib.org.uk/your-eyes/navigating-sight-loss/eye-care-liaison-officers-eclos/