skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Teuluoedd a Effeithir Gan Garchariad (TEGG) yng Ngogledd Cymru Mae TEGG - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 24/06/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teuluoedd a Effeithir
Gan Garchariad (TEGG)
yng Ngogledd Cymru
Mae Prosiect TEGG yn gweithio’n galed i dynnu
sylw at yr effaith y gall carcharu rhiant ei gael ar
blant a phobl ifanc, drwy godi ymwybyddiaeth a
chydweithio gydag asiantaethau Bwrdd
1. Drwy weithio gydag asiantaethau i adnabod plant a phobl
ifanc mewn modd amserol, i gynnig cefnogaeth
2. Drwy weithio gyda staff addysg i’w haddysgu am brosiect
TEGG ac i gynnal hyfforddiant ymwybyddiaeth ac adnabod
Cefnogwyr TEGG
3. Drwy ddarparu pecynnau adnoddau i unrhyw asiantaeth
ynglŷn â TEGG.
4. Drwy godi ymwybyddiaeth am TEGG o fewn y cymunedau
yng Ngogledd Cymru.
Rydym ni’n ymwybodol y gallai carcharu perthnasau, yn
enwedig rhiant, gael effaith ar gyllidebau, tai, swyddi gofalu,
diogelwch, iechyd, addysg a chyflogaeth. Os ydych chi’n
deulu sydd angen cefnogaeth yn y maes hwn, cysylltwch
â Karen Brannan