skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Creu cyfrif newydd

Diolch am ddewis creu cyfrif Dewis Cymru. Caiff yr wybodaeth a ddarparwch yma ei defnyddio i greu a rheoli eich cyfrif, a sicrhau bod gennych fynediad i’r wybodaeth gywir wrth ichi ddefnyddio’r wefan hon. Ni chaiff ei chyhoeddi ar y wefan na’i rhannu gyda neb heblaw’r rhai sy’n rheoli’r wefan a’i chynnwys (e.e. golygyddion lleol) a fydd am gysylltu â chi os bydd angen ynghylch yr wybodaeth rydych yn ei hychwanegu i’r wefan. Fel defnyddiwr cofrestredig Dewis Cymru, byddwn ni hefyd, o bryd i’w gilydd, yn anfon gwybodaeth atoch chi am newidiadau i’r system. Os bydd angen i chi ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg, cysylltwch â ni.

* Yn dangos maes gofynnol

ARHOSWCH – Os ydych yn dod i Dewis o ganlyniad i’r llythyr diweddar at Gartrefi Gofal, mae’n RHAID cofrestru gyda’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i dderbyn y llythyr diweddar gan AGC.

Os oes angen help, galwch y rhif a ddarparwyd 9yb-5yh, Llun-Gwener.

 Help
 Help
 Help
 
 
 Help 
Tanysgrifiad i'r cylchlythyr:

Os byddwch chi’n dewis derbyn cylchlythyr Dewis Cymru, byddwn ni, o bryd i’w gilydd, yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost i anfon gwybodaeth atoch chi am Dewis Cymru. Gallwch newid yr opsiwn hwn ar unrhyw adeg drwy fynd i “Fy nghyfrif” ar yr hafan dudalen.