skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

P’un a ydych chi’n ceisio trefnu gofal plant, eisiau gwybod mwy am addysg y blynyddoedd cynnar a gweithgareddau ôl-ysgol yn eich ardal chi neu ddim ond angen tipyn o gymorth ychwanegol i fod yn rhiant da, mae digonedd o help ar gael.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) lleol yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru sy’n gallu rhoi gwybodaeth i chi am amrediad o wasanaethau yn eich ardal chi.

  • Gall Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd gyfeirio rhieni a gofalwyr at brosiectau a gwasanaethau lleol sy'n cynnig cymorth i bobl sy'n dychwelyd i weithio, i wirfoddoli neu i ddysgu. Hefyd, gall rhieni a gofalwyr gysylltu â'u Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i gael gwybodaeth am opsiynau gofal plant yn eu hardal a gwybodaeth am gymorth gyda chostau gofal plant.
  • Os ydych yn rhiant (neu’n daid neu nain) ac yn gofalu am blant cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i gael syniadau am weithgareddau, lleoedd i ymweliad â nhw a phethau i'w gwneud.
  • Os oes arnoch angen help i edrych ar ôl plant mae darpariaethau gofal plant o ansawdd (megis meithrinfeydd dydd, clybiau gwyliau a gwarchodwyr plant) ar gael mewn nifer o leoliadau yn eich ardal. Cysylltwch â’ch Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol neu ewch i www.ggd.cymru am fanylion lleoliadau gofal plant sydd wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).
  • Mae llawer o neiniau a theidiau’n darparu gofal plant anffurfiol i’w hwyrion a'u hwyresau. Gall eich Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol ddarparu gwybodaeth a chymorth i neiniau a theidiau megis gweithgareddau a digwyddiadau lleol, lleoedd i ymweld â nhw a grwpiau i’w mynychu. Gall Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd ddarparu gwybodaeth am gadw plant yn ddiogel, o dan do yn ogystal â phan fyddwch ar grwydr.
  • Gall Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ddarparu gwybodaeth am brosiectau a gwasanaethau lleol sy'n cynnig cymorth i rieni neu ofalwyr barhau neu ddychwelyd i ddysgu neu i weithio. Gall Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd ddarparu manylion am weithgareddau, digwyddiadau neu gyfleoedd chwaraeon a hamdden.
  • Gall Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ddarparu gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau lleol, lleoedd i ymweld â nhw a chyfleoedd hamdden i rieni (neiniau a theidiau) gymryd rhan ynddynt gyda’u plant (wyrion/wyresau).
Diweddariad diwethaf: 07/05/2019