skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae clybiau cinio yn cynnig prydau bwyd poeth a maethlon am bris cystadleuol, yn ogystal â’r cyfle i gymdeithasu. Mae angen bwcio ymlaen llaw ar gyfer y rhan fwyaf ond fel arfer nid oes rhaid i chi fod wedi’ch atgyfeirio gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Mae rhai eglwysi a grwpiau cymunedol yn cynnal clybiau cinio.

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn cynnal clybiau cinio (Saesneg yn unig)  ar hyd a lled Cymru. Ffoniwch: 0330 555 0310 (9am-5pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

Mae Age Cymru (Saesneg yn unig) yn cynnal clybiau cinio mewn trefi ledled Cymru. Ffoniwch: 0300 303 44 98 (9am-4pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

Os ydych chi'n ansicr pwy sy'n rhedeg clybiau cinio yn eich ardal chi, cysylltwch â'ch cyngor lleol neu chwiliwch yn y cyfeiriadur trydydd sector.
 

Diweddariad diwethaf: 13/04/2023