skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae clybiau cinio yn cynnig prydau bwyd poeth a maethlon am bris cystadleuol, yn ogystal â’r cyfle i gymdeithasu. Mae angen bwcio ymlaen llaw ar gyfer y rhan fwyaf ond fel arfer nid oes rhaid i chi fod wedi’ch atgyfeirio gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Mae rhai eglwysi a grwpiau cymunedol yn cynnal clybiau cinio.

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn cynnal clybiau cinio (Saesneg yn unig)  ar hyd a lled Cymru. Ffoniwch: 0845 608 0122 (8am-6pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

Mae Age Cymru (Saesneg yn unig) yn cynnal clybiau cinio mewn trefi ledled Cymru. Llinell gyngor: 08000 223 444.

Os ydych chi’n ansicr pwy sy’n cynnal clybiu cinio yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu’r cyngor gwirfoddol lleol i holi.

Diweddariad diwethaf: 14/04/2016