skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

O bryd i’w gilydd, mae’n bosib y bydd y cyngor lleol yn dymuno cyfuno’ch asesiad anghenion gofalwr ag asesiad o anghenion cymorth y person rydych chi’n edrych ar ei ôl.

Tra bod hyn efallai’n synhwyrol dan rai amgylchiadau, nid oes rhaid i’r naill neu’r llall ohonoch chi gytuno iddo.

Os ydych chi’n edrych ar ôl oedolyn, gall y naill neu’r llall ohonoch chi fynnu bod yr asesiad o’ch anghenion chi yn cael ei wneud ar wahân ac yn breifat.

Gofalwyr plant anabl

Os ydych chi’n edrych ar ôl plentyn anabl, gall y cyngor ddiystyru’ch dymuniadau am asesiad ar wahân, ond dim ond os yw’n credu y byddai asesiad cyfunol er budd gorau’r plentyn (hyd yn oed os ydych chi’n ofalwr ifanc).