skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n cael anawsterau i gyflawni gorchwylion domestig syml, fel defnyddio sugnwr llwch ar y grisiau neu lanhau’r gegin, efallai ei bod hi’n bryd ystyried dod â thipyn o help i mewn.

Nid yw cynghorau lleol yn darparu’r math yma o gymorth. Bydd yn rhaid i chi benderfynu eich hunan pa gymorth rydych chi ei angen gyda gorchwylion yn y tŷ a faint allwch chi fforddio ei dalu.

Os byddwch chi’n talu rhywun i lanhau’ch cartref, bydd gennych chi fantais ychwanegol tipyn o gwmni’n rheolaidd. Ar y llaw arall, mae gwasanaethau fel smwddio yn aml yn cael eu darparu mewn man arall (ac mae’r pris yn cynnwys casglu a dychwelyd yr eitemau). Efallai y bydd rhai glanhawyr yn fodlon gwneud eich smwddio hefyd, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gofyn ymlaen llaw.

Defnyddio asiantaeth

Mae llawer o gwmnïau preifat ledled Cymru yn darparu gwasanaethau glanhau a chartref domestig. Gwiriwch fod eu holl weithwyr wedi cael gwiriadau’r heddlu a chytunwch ar gyfradd yn ysgrifenedig cyn i unrhyw waith gael ei wneud.

Mantais defnyddio asiantaeth yw nad oes rhaid i chi dderbyn yr unigolyn cyntaf maen nhw’n ei anfon ac os bydd eich glanhawr arferol ar wyliau neu’n ymadael, bydd eich cartref yn dal i gael ei lanhau.

Mae’r mwyafrif o asiantaethau yn cynnig gwasanaethau ychwanegol hefyd fel glanhau’r ffwrn, glanhau ffenestri a glanhau carped ond gwnewch yn siŵr eich bod yn glir am y pris sy’n cael ei godi arnoch chi cyn i chi gytuno i unrhyw wasanaethau ychwanegol.

Mae bob amser yn werth holi ffrindiau a’ch teulu am argymhellion. Os oes rhaid i chi hysbysebu, mynnwch ofyn am dystlythyrau oddi wrth gyflogwyr blaenorol (a chysylltu â nhw).

Diweddariad diwethaf: 27/06/2016