skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n anabl, yn mynd yn hŷn neu’n byw gydag anhwylder hir-dymor mae’n gallu bod yn anodd cynnal a chadw’ch cartref a’ch gardd eich hunan.

Os ydych chi’n rhentu’ch cartref yn breifat neu drwy gymdeithas tai, fel arfer bydd eich landlord yn cymryd cyfrifoldeb dros gynnal a chadw ac unrhyw drwsiadau. Chi fydd yn gyfrifol fel arfer am gynnal unrhyw ardd breifat, er bod mannau awyr agored sy’n cael eu rhannu fel lawntiau ac ymylon fel arfer yn dod o dan y tâl gwasanaeth.

Fel perchentywr, mae’n rhaid i chi ddelio â’r tasgau rheolaidd hyn eich hunan – neu ddod o hyd i rywun i’ch helpu.

Offer i’ch helpu gyda’r dasg dan sylw

Os nad oes gennych chi’r cryfder a’r hyblygrwydd nawr i wneud popeth roeddech chi’n arfer ei wneud, mae dulliau o fwynhau DIY a garddio o hyd.

Er enghraifft, os ydych chi’n mwynhau garddio, beth am ystyried prynu offer garddio newydd pwysau ysgafn gyda choesau hwy, gafael feddal neu onglog? Am fwy o wybodaeth am offer garddio ewch i AskSARA.

Talu am gymorth proffesiynol

Weithiau mae’n gwneud synwyr dod â’r gweithwyr proffesiynol i mewn.

Os ydych chi’n chwilio am grefftwr dibynadwy, gofynnwch i’ch teulu a ffrindiau am argymhellion, neu ddefnyddio gwefan fel www.trustmark.org.uk (Saesneg yn unig) neu www.checkatrade.com (Saesneg yn unig).

Mynnwch ddefnyddio gosodwyr nwy a thrydanwyr cofrestredig bob tro.

Cymorth gan elusennau

Mae elusennau fel Gofal a Thrwsio Cymru ac Age Cymru (Saesneg yn unig) yn darparu gwasanaethau am ddim neu am dâl bach i helpu pobl hŷn a phobl anabl hawdd eu niweidio i barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hun (gwasanaethau yn wahanol o amgylch Cymru.

Bydd y lleng Brydeinig (Saesneg yn unig) yn helpu yn bersonél lluoedd arfog y Cynghreiriaid gyda chynnal a chadw lefel isel ac mae Forces Support yn helpu teuluoedd milwyr sydd mewn profedigaeth (o wrthdrawiadau gan ddechrau ag Irac 2001).

Diweddariad diwethaf: 06/04/2023