skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun ac yn methu mynd allan cymaint ag yr hoffech chi, efallai ei bod hi’n anodd i chi gadw mewn cysylltiad â’ch teulu a ffrindiau.

Mae pawb mor brysur y dyddiau hyn y gall hyd yn oed cadw mewn cysylltiad dros y ffôn fod yn fwy anodd nag y bu hi. Os ydych chi’n colli clywed llais cyfeillgar ar ben arall y ffôn, beth am edrych i mewn i gyfeillio dros y ffôn?

Beth yw cyfeillio ffôn?

Y syniad yw y bydd gwirfoddolwr cyfeillgar yn eich ffonio chi am sgwrs reolaidd ar adeg sy’n gyfleus i’r ddau ohonoch chi. Nid oes unrhyw dâl.

Caiff y gwirfoddolwr ei ddewis yn ofalus fel bod gennych chi rywbeth yn gyffredin, er enghraifft, rydych chi’n byw yn yr un ardal neu’n rhannu diddordeb.

Y prif reswm maen nhw’n eich ffonio yw i gael sgwrs braf, gyfeillgar; ond weithiau mae’n bosib y bydd y gwirfoddolwr yn gallu’ch helpu chi i fanteisio ar gefnogaeth arall.

Pobl hŷn

Mae Age Cymru (Saesneg yn unig) yn cynnig gwasanaethau cyfeillio dros y ffôn am ddim o’r enw ‘Call in Time’ (Saesneg yn unig) (mae’n bosib y caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan gyrff gwahanol mewn rhai rhannau o Gymru). Mae dau wasanaeth gwanahol sef:

  • Galwadau Cyfeillgarwch – galwad ffôn wythnosol sy’n para rhyw 20 munud oddi wrth wirfoddolwr hyfforddedig
  • Galwad Sut Mae – galwad fyrrach sawl gwaith yr wythnos am wyth wythnos i gynnig sicrwydd pan mae arnoch chi ei angen fwyaf, e.e. os ydych chi wedi eich rhyddhau o’r ysbyty neu wedi dioddef profedigaeth yn ddiweddar.

Yn y ffilm (Saesneg yn unig) fer hon, mae Barbara yn esbonio pa mor bwysig oedd ei sgyrsiau ‘Call in Time’ (Saesneg yn unig) hi â’r gwirfoddolwr Mel yn dilyn marwolaethau ei gŵr a’i merch.

Oedolion iau

Mae rhai elusennau’n trefnu cyfeillio ffôn neu grwpiau cymdeithasol dros y ffôn ar gyfer oedolion iau sydd mewn perygl o fynd yn ynysig.

Er enghraifft mae’r RNIB yn darparu grwpiau ffôn cymdeithasol (Saesneg yn unig) am ddim lle gall pobl ddall neu â golwg rhannol wneud ffrindiau, sgwrsio a chefnogi ei gilydd (mae grwpiau’n sgwrsio bob wythnos am tua 55 munud).

Diweddariad diwethaf: 09/08/2017