skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Weithiau bydd ar bobl sydd fel arall yn gall byw yn annibynnol angen ychydig o gymorth ychwanegol gyda’u gwaith papur o hyd, yn arbennig gyda materion ariannol fel bancio, ceisio am fudd-daliadau a thalu biliau.

Mae eiriolwr ariannol yn rhywun a fydd yn eich helpu i ddelio â’ch arian, gan gynnwys eich opsiynau a’ch cefnogi i wneud eich penderfyniadau eich hun.

Pa fath o gymorth sy’n cael ei ddarparu?

Gall eiriolwr ariannol eich helpu chi wrth:

  • sefydlu cyfrif banc
  • trefnu’ch arian
  • talu biliau sydd heb eu talu
  • sefydlu debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog
  • cysylltu â chwmnïau cyfleustodau
  • negodi prisiau â thrydydd partïon, e.e. cyfreithwyr
  • unrhyw faterion ariannol eraill.

Ni fydd eiriolwr ariannol yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan ond bydd yn rhoi gwybodaeth glir i chi er mwyn i chi gael penderfynu dros eich hun.

Dod o hyd i rywun i’ch helpu

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn cefnogi pobl hawdd eu niweidio – gan gynnwys pobl ag anableddau a phobl hŷn – i ddysgu’r sgiliau mae eu hangen i ddarganfod, rheoli a chynnal cartref, gan gynnwys rheoli’r gyllideb gartref.

Mae gan Age Cymru (Saesneg yn unig) gyrff lleol ledled Cymru, y mae llawer ohonynt yn cynnig eiriolaeth ariannol am ddim i bobl dros 50 oed sy’n byw yn eu cartref eu hun neu mewn gofal preswyl.

Diweddariad diwethaf: 14/04/2016