skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Boed y bwydydd wythnosol, meddyginiaeth barod, eitemau i’r tŷ neu ddillad, mae bob amser rhywbeth mae arnon ni ei angen i’r siopau.

Felly beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n methu mynd i siopa, efallai am eich bod chi’n fregus neu’n teimlo’n ddiamddiffyn mewn archfarchnad neu ganolfan siopa brysur? Efallai bod eich siop leol wedi cau ac mae’n anodd i chi gyrraedd un arall?

Cyrraedd yr archfarchnad

Yn dibynnu ble rydych chi’n byw, mae rhai cadwyni archfarchnad yn darparu gwasanaethau bws am ddim i’w siopau ac yn ôl. Gallech chi ofyn i ffrind neu berthynas a oes modd i chi fynd i’r archfarchnad gyda nhw, neu a fydden nhw’n fodlon wneud tipyn o siopa i chi.

Danfoniadau cartref

Mae bob amser yn werth gwirio a ydy busnesau lleol yn fodlon cyflenwi (am dâl bach), yn arbennig os ydych chi’n gwsmer rheolaidd.

Efallai eu bod nhw’n mynd yn brin ond mae dynion llaeth yn dal i fodoli a fydd yn dod â llaeth a chynhyrchion ffres eraill i’ch drws. I ddod o hyd i’r un agosaf i chi, ewch i www.findmeamilkman.net (Saesneg yn unig).

Beth am ddarganfod a oes cwmni bwyd organig neu fferm yn eich ardal chi sy’n fodlon dod â llysiau ffres, tymhorol yn uniongyrchol i’ch drws chi?

Siopa ar-lein

Mae llawer o bobl brysur yn gwneud y rhan fwyaf o’u siopa ar-lein y dyddiau hyn. Mae modd prynu bron popeth rydych chi ei angen ar-lein: o ddillad a llyfrau, tocynnau theatr a gwyliau, i anrhegion Nadolig a’r bwyd wythnosol.

Erbyn hyn mae’r mwyafrif o gadwyni archfarchnad mawr yn cynnig siopa is ar-lein. Fel arfer mae isafswm y mae’n rhaid i chi ei wario ac mae costau cyflenwi yn dibynnu ar yr amser/dydd. Os nad ydych chi ar-lein beth am ofyn i ffrind neu aelod o’r teulu eich helpu. Gallech chi hyd yn oed rannu’r costau cyflenwi.

Os nad cyrraedd y siop ond cario’r nwyddau adref yw’ch problem chi, holwch a fydd y siop yn danfon eich nwyddau. Mae rhai archfarchnadoedd yn cynnig danfoniadau am ddim os gwariwch chi fwy na swm penodedig.

Diweddariad diwethaf: 14/04/2016