skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Mae cwnsela yn gallu bod o gymorth mewn llawer o sefyllfaoedd, gan gynnwys pan fydd gennych chi:

Bydd cwnsler hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i ddelio ag unrhyw feddyliau a theimladau negyddol sydd gennych chi drwy eich annog i siarad am yr hyn sy’n eich poeni a dod â’ch teimladau i’r wyneb.

Nid oes rhaid i gwnsela ddigwydd wyneb yn wyneb o reidrwydd – erbyn hyn mae rhai cwnselwyr yn cynnig sesiynau dros y ffôn, drwy’r e-bost neu drwy wefan.

Er y gall un sesiwn fod yn ddefnyddiol weithiau, mae cwnsela yn tueddu i fod yn fwyaf buddiol pan fydd yn rhychwantu sawl sesiwn, dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd.

Mae gan Galw Iechyd Cymru fwy o wybodaeth am gwnsela ar ei wefan.

Cymorth ffôn ac ar-lein

Nid oes rhaid i gwnsela ddigwydd wyneb yn wyneb o reidrwydd – erbyn hyn mae rhai cwnselwyr yn cynnig sesiynau dros y ffôn, drwy’r e-bost neu drwy wefan.

Dod o hyd i gwnsler

Mae Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) (Saesneg yn unig) yn un o gyrff mwyaf y Deyrnas Unedig ar gyfer cwnsela a seicotherapi. Maen nhw’n cynnig gwasanaeth o’r enw ‘it’s good to talk (Saesneg yn unig)’ sy’n wefan sy’n gadael i chi chwilio am  gwnselwyr a therapyddion cymwys. Gallwch chi chwilio am gwnsler ar-lein yn ôl lleoliad a/neu arbenigedd. Hefyd mae gan y wefan restr ddefnyddiol o gwestiynau cyffredin am gwnsela (Saesneg yn unig).

Diweddariad diwethaf: 04/10/2016