skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Y dyddiau hyn, nid pobl ifanc yn unig sy’n gwneud ffrindiau ar-lein. Mae grym cyfryngau cymdeithasol a’r llawer o fforymau arbenigol yn golygu y gall pawb fynd ati i sgyrsio.

Does dim angen cyfrifiadur arnoch chi hyd yn oed erbyn hyn; os oes gennych chi ffôn smart, llechen neu iPad sy’n medru cyrchu’r rhyngrwyd, i ffwrdd â chi.

Y peth gwych am fynd ar-lein yw nad oes rhaid i chi gyfyngu’ch sgyriau a’ch cyfeillgarwch i bobl sy’n byw gerllaw.

Y peth allweddol yw aros yn ddiogel a pheidio â rhoi’ch gwybodaeth bersonol i bobl nad ydych chi wedi cwrdd â nhw wyneb i wyneb. Fel arfer mae’n well peidio â defnyddio’ch enw go iawn.

Cyfryngau cymdeithasol

Mae’n debyg mai Facebook (Saesneg yn unig) yw’r safle rhwydweithio cymdeithasol mwyaf poblogaidd. Mae defnyddwyr yn cael aros mewn cysylltiad â ffrindiau a’r teulu ledled y byd, yn ogystal ag ymuno â grwpiau o bobl sy’n rhannu’n un diddordebau, e.e. hobïau, gyrfaoedd, ac ati. Mae modd cyfyngu pwy sy’n gweld eich negeseuon/lluniau ac anfon negeseuon preifat.

Lawrlwythwch app Messenger (Saesneg yn unig) i gadw mewn cysylltiad ar eich dyfais symudol.

Mae Twitter (Saesneg yn unig) yn galluogi rhannu gwybodaeth a chyfryngau; ond mae angen i chi gadw’ch negeseuon i ddim ond 140 o gymeriadau (gan gynnwys y gofodau). Mae hashtags, er enghraifft #Cymru #Gofalwyr, yn gadael i chi chwilio am bynciau mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw. Mae Twitter yn ffordd dda o gael yr wybodaeth ddiweddaraf am newyddion, gwleidyddiaeth a chlebran am enwogion.

Fforymau

Mae fforymau’n tueddu i ganolbwyntio ar un pwnc a thros amser greu cymuned ar-lein lle bydd aelodau’n postio cwestiynau a chael atebion a sylwadau oddi wrth aelodau eraill. Mae yna fforymau am bron pob pwnc dan haul. Mae ond angen chwilio am bwnc sydd o ddiddordeb i chi, cofrestru ar y fforwm a chyflwyno’ch hun. Cyn bo hir bydd cylch mawr newydd o ffrindiau gennych chi.

Sgwrsio byw

Erbyn hyn mae gan lawer o elusennau ystafelloedd sgwrsio byw lle bydd pobl yn gallu gofyn cwestiynau i weithwyr proffesiynol ar adegau penodol, er enghraifft, Cymdeithas Alzheimer’s (Saesneg yn unig) a’r Carers Trust (Saesneg yn unig). Fel arfer mae sgyriau byw yn gyfrinachol bod gwiriwch yn gyntaf.

Diweddariad diwethaf: 18/10/2016